ΟΜΑΔΑ ΧΟΡΟΥ dancevacuum

Η ομάδα χορού "dancevacuum" σχηματίστηκε το 2010 προκειμένου να ερευνήσει το κενό που υπάρχει ανάμεσα στην σκέψη και στην χορευτική κίνηση. Είναι μια νεοσύστατη ομάδα με πολλαπλές συνεργασίες με άτομα που κάνουν παρόμοια έρευνα πάνω στην κίνηση και την έκφραση. Η ομάδα χορού dancevacuum επιδιώκει την συνεργασία με ανθρώπους από άλλες κουλτούρες μέσα από το πρίσμα της ανταλλαγής και του community dance.

The company of contemporary dance "dancevacuum" was set up in 2010 so as to study the gap which exists between the thought of dancing and  the action of dance. It is a new dance company with multiple collaborations with people who have common interests and targets concerning physical expression and dance. Dancevacuum dance company pursues working with people of different origins and background through community dance and cultural exchange

Παράσταση "Game Over" 
στον χώρο τέχνης 14η ΜΕΡΑ